Reningssystem till badtunna och utomhusbadkar

Kopplingssystem för badtunna eller utomhusbadkar

Det är inte alltid man har sitt utomhusbadkar placerat där det är lätt att fylla på det med nytt fräscht vatten inför varje bad. Det kan också vara så att man ser det som slöseri att fylla på nytt vatten varje gång om man badar ofta. Därför har vi försett vårt större utomhusbadkar Bohemen med anslutningar både för tillförsel och avledning av vatten, vilket gör att du enkelt kan koppla karet till ett reningssystem, som ett sandfilter till exempel.

Även om sandfilter och andra typer av reningssystem till utomhusbadkar är effektiva, rekommenderar vi ändå inte att du använder samma vatten i mer än en vecka. Det har dels med bakterietillväxten att göra, men också med att träinredningen behöver få torka ut emellanåt.

Därför bör du med jämna mellanrum rengöra insidan i ditt badkar för hand genom att skrubba med en mjuk duk eller svamp som inte repar plåten. Ta även ur träinredningen och skrubba inredningen med en rotborste och lite mild såpa. Detta är en av de stora fördelarna med våra utomhusbadkar jämfört med badtunnor; att de enkelt går att tippa åt sidan för att tömma ur vattnet och rengöra för hand.

Sandfilter eller Filterballs?

Använd sandfilter eller det effektiva filterballs för att rena vattnet i en pool, badtunna eller utomhusbadkar. Ett vattenfilter består av en sluten behållare med sand eller filterballs till vilken man kopplar slangar både för tillförsel och avledning av vattnet. Vatten tillförs till toppen av filtret och leds tillbaka från botten, efter att det passerat genom filtret.

Filterballs är ett mycket bra alternativ till filtersand och filterpatroner och har en ännu bättre filtreringseffekt jämfört med lösa patronfilter eller filtersand. Filterballs har en överlägsen filtreringseffekt i förhållande till normal filtersand eller lösa patronfilter. Kulorna formar sig till en effektiv filtermatta, som anpassar sig till formen i alla slags filterbehållare. Filterballs fångar upp svävande partiklar i vattnet ner till 10 micron.

Filtersanden är mycket finkornig, och dessutom har varje sandkorn många små vassa kanter, som gör att smutspartiklar lätt fastnar. Även större partiklar som ludd, hår och annat fastnar lätt i den hårt packade sanden. Endast rent vatten släpps förbi. När sandfiltret samlat på sig för mycket smuts behöver man göra något som kallas backspolning. Pumpen stängs av och via en ventil kan man koppla på vattnet från huset. Rent vatten ska nu flöda genom sandfiltret fast från andra hållet och ut i avloppet. Under några minuter har sanden spolats ren och smutsen åker ut i avloppet. När backspolningen är klar kopplas åter badtunnans vatten på via ventilen på sandfiltret och pumpen startas.

Klorfri desinfektion

Även om vi inte rekommenderar att man använder samma vatten mer än en vecka i sträck så finns det ibland omständigheter som gör att man inte kan fylla på vatten så ofta. Då bör man förutom ett reningssystem även rengöra vattnet med ett klorfritt desinfektionsmedel. Klor kan missfärga aluminium. OBS! Ett sandfilter tar bort partiklar men dödar inte bakterier. Ett flytande desinfektionsmedlet kan tillföras direkt i vattnet. De är vanligtvis helt luktfria och skadar inte karet eller inredningen.

Ta vara på ditt badvatten genom att bevattna ditt grönsaksland

Personlig hygien är också viktig

Även om du har ett reningssystem och dessutom desinficerar vattnet i ditt utomhusbadkar då och då är det viktigt att inte glömma bort den personliga hygienen, som ju är en av de stora anledningarna till att vattnet blir förorenat till att börja med. Innan varje dopp i utebadkaret, se till att alla som ska bada tar en dusch innan. Det behöver inte vara någon stor och omständlig procedur. En god hygien räcker långt för att försäkra sig om att vattnet i ditt utomhusbadkar håller sig rent och fräscht längre.


Äldre inlägg Nyare inlägg